Kontaktpersoner på ValiWeb

Bäst är det om du är internetuppkopplad då du ringer till oss! Läs även länken eller se filmen "Steg för steg" innan du ringer!

Anna Morén Holmström 0910-71 25 22 

Sylvia Hällgren 0910-71 25 30

Gunnar Sundström 0910-71 25 25 (Semster och åter 6/12)

 

Alla intyg ska skickas per post till ValiWeb!

Märk kuvertet "Yrk" och skriv din "Avs:" på baksidan.

Postadress:
Skellefteå kommun
ValiWeb, Campus
931 85 Skellefteå

Om intygen även ska skickas till antagning.se, kontrollera med ditt lärosäte.

Obs! Vi löser inte ut försändelser som saknar tillräcklig frankering.