Kontaktpersoner på ValiWeb

Bäst är det om du är internetuppkopplad då du ringer till oss! Läs även länken eller se filmen "Steg för steg" innan du ringer!

Sylvia Hällgren 0910-71 25 30

Anna Morén Holmström 0910-71 25 22

Gunnar Sundström 0910-71 25 25

Agnetha Molin 073-066 03 08

 

Alla intyg ska skickas per post till ValiWeb!

Märk kuvertet "Yrk" och skriv din "Avs:" på baksidan.

Postadress:
Skellefteå kommun
ValiWeb, Campus
931 85 Skellefteå

Om intygen även ska skickas till antagning.se, kontrollera med ditt lärosäte.

Obs! Vi löser inte ut försändelser som saknar tillräcklig frankering.