Fråga: Jag har en yrkeslärarexamen, nu ska jag söka lärarlegitimation. I examensbeviset står det "Måltidsservice". Finns min gamla validering kvar hos er?
 Svar: Du har en gammal yrkeslärarexamen på 120 p eller 180 hp där valideringen gjordes mot inriktning, yrkesutgång etc. ValiWeb kan inte omvandla en gammal validering till yrkesämnen. Gamla ValiWeb finns inte kvar. Skolverket är den myndighet som utfärdar Lärarlegitimationerna.
   
Fråga:  Jag har utländska intyg/bilagor - Ska de översättas?
Svar:  Ja, intygen bör vara på svenska eller engelska för att åberopade uppgifter ska kunna kontrolleras och bedömas.
   
Fråga: Jag undervisar ju i detta ämne, visst blir jag automatiskt behörig då?
Svar: Lärarerfarenhet ger vanligen inte tillräcklig kunskapsnivå, se länk
   
 Fråga: Jag har problem att skapa en användare i ValiWeb. Hur gör jag?
 Svar: Här är en kort instruktionsfilm (ca 2 min) om hur du skapar en användare i ValiWeb Här skapar du en användare. Vill du se film om kartläggningen finner du den på startsidan. Har du ytterligare frågor kontakta handläggare på ValiWeb.
   
Fråga: Om jag inte har något intyg, hur bevisar jag då det som jag åberopar?
Svar: I ValiWeb kan du under vissa rubriker skriva ut intygsunderlag med den text du själv skrivit.
Dessa underlag kan du be att få underskrivna av tidigare arbetsgivare. Om det inte går att intyga så skriver du ”saknas” i rutan för bilaga nr.
   
Fråga: Kan jag ange referenser?
Svar: Ja, men bara som komplement till intyg! Även som komplement kan referenser vara värdefulla. Glöm inte ange namn, befattning och telefonnummer på din referens.
   
Fråga: Vad händer då jag godkänt och skickat in?
Svar: Då behandlas ärendet av våra handläggare. Då handläggaren kontrollerat text och intyg skickas akten vidare för bedömning. Vi upptäcker kanske inte alla brister, var därför ytterst noggrann.
   
Fråga: Vem utför bedömningen?
Svar: Rådgivande utlåtanden till lärosätet ges av bedömare från UHR:s bedömarbank. Slutlig bedömning görs av lärosätet som du sökt till.
   
Fråga: Varför måste jag skriva så utförligt även om intyget ändå säger det mesta?

Svar:

Det du skriver i din kartläggning tillsammans med dina intyg är det underlag lärosätet fattar beslut på. Även inom ett yrke kan man ha olika arbetsinnehåll så därför viktigt att synliggöra dina erfarenheter.
   
Fråga: Jag är egen företagare, hur kan jag intyga detta?
Svar: I ValiWeb kan du skriva ut intygsunderlag. Försök att få detta underskrivet av en revisor. Finns inte en sådan kan andra alternativ vara bättre än ingenting. Nyttja även Bolagsverkets registreringsbevis etc. Intygandet ska visa att du drivit företaget, vilken inriktning det haft, din roll i företaget etc. Samma intyg kan nyttjas där du förklarar vilken yrkesbredd och erfarenhet du har i det specifika yrket.
   
Fråga: Hur länge är en behörighetsprövning giltig?
Svar: En behörighetsprövning eller validering blir med tiden mindre aktuell, i detta sammanhang gäller den vanligtvis under två år. Kontakta alltid lärosätet innan du söker utbildningen igen om du behöver göra en ny kartläggning.
   
Fråga: Vad innebär vidimerade kopior?
Svar: Att någon har intygat att kopian överensstämmer med originalet. Kopian vidimeras med underskrift, namnförtydligande och telefonnr till den som intygar bilagans äkthet.
   
Fråga: Varifrån får jag ett besked ang min behörighetsprövning/validering?
Svar: Beskedet lämnas av det lärosäte som du sökt utbildning vid.
   
Fråga: Måste man bli behörig i flera ämnen för att bli antagen?
Svar: Enligt Universitets- och högskolerådet ska man kunna bli behörig i endast ett yrkesämne och därmed ska man kunna bli antagen till yrkeslärarutbildningen på 90 hp. Det utlovas däremot inga garantier för att du är anställningsbar med en så smal behörighet. Det är lärosätet som avgör om du ska antas till utbildningen.
   
Fråga: Varför ska jag inte sätta ihop bilagorna med gem eller klammer?
Svar: Efter ValiWebs handläggning skannas intygen in och bifogas till din kartläggning inför behörighetsprövning.
   
Fråga: Hur behandlas mina uppgifter beträffande sekretess mm?
Svar: Uppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. I fältet där du registrerar dig finns information om GDPR men du kan även läsa mer via denna länk om GDPR.
   
 Fråga: Vad betyder VAL?
 Svar: VAL betyder Vidareutbildning av lärare, se om "ditt" lärosäte erbjuder detta. Generellt kan man säga att det krävs en läraranställning för att man ska få gå VAL. Länk till VAL, nationell hemsida.
   
 Fråga: Hur hittar jag fler rubriker, bockarna som jag lade in från början?
 Svar: Förutsatt att du inte "Godkänt och skickat in" så kan du skrolla länsgt ned på sidan, där hittar du en knapp "Tillbaka"
   
 Fråga: Vad är A-post?
 Svar: A-post eller 1:a klassbrev delas normalt ut första vardagen efter att brevet har lämnats för befordran.
   
 Fråga: Avtal finns mellan "mitt" lärosäte och ValiWeb men varför finns inte lärosätet på steg 2 i rullistan där jag ska visa vilket lärosäte jag jag vill gå utbildning vid?
 Svar: Detta kan bero på att lärosätet inte kan fullfölja en behörighet inom just detta yrkesområde. Ring ValiWeb för mer information, se kontakt i menyn.