Behörighetsprövning och ämnesområden

Följande sex lärosäten ingår i ett nätverk tillsammans med ValiWeb:
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan Kristianstad
Linnéuniversitetet
Linköpings universitet
Umeå universitet

Om det yrkesämne du söker behörighet inom inte finns i ValiWeb, kontakta ValiWeb. Se "Kontakt" i menyn. Berörd bransch är delaktig i processen, experter lämnar utlåtanden som beaktas i lärosätets bedömning.

I samtliga ämnen görs den slutliga bedömningen av berört lärosäte. Besked om ämnesbehörighet kan endast lämnas av respektive lärosäte.
Länk till behörighetskrav UHR.

Lärarerfarenhet ger vanligen inte tillräcklig kunskapsnivå, se länk

De erfarenheter du åberopar ska anges i ValiWeb och styrkas med intyg (ej personliga brev etc). Utländska intyg ska vara översatta till svenska. Insänd information går under offentlighetsprincipen.

ValiWeb avser endast behörighetsprövning i yrkesämnen. För information om ansökan till utbildning samt grundläggande behörighet, se respektive lärosätes hemsida. Om din ansökan avser VAL-projektet: Se särskild information om VAL, nationell hemsida.

Länkar till Samarbetspartners

Kontroll av Yrkesbevis TYA
Sveriges Mästarregister, Sveriges Hantverksråd 
Beställa dubblett av BYNs Yrkesbevis