ValiWeb - uppdrag åt de flesta lärosäten, legitimitet genom de nationella branscherna!

Öppnar för kartläggningar jan -22

ValiWeb är anpassat till GDPR

Viktig information rörande behörighetsprövning finns under "Allmän info" i menyn.
Se respektive lärosätes hemsida för information om ansökan till Yrkeslärarprogrammet. Behörighetsprövning även för VAL-projektet. Se information här! 

Behörighetsprövningens resultat meddelas endast av det lärosäte du sökt till.

Lärarerfarenhet ger vanligen inte tillräcklig kunskapsnivå, se länk

Länkar till instruktion - behörighetsprövning

Steg för steg - instruktion

Kartläggningsprocessen 

Instruktionsfilm - Steg för steg        Länk till filmen                      

 

Har du problem att skapa en anvädare i ValiWeb - se FAQ i menyraden.


Om du varit verksam inom ett område som vi inte lagt upp ber vi att du kontaktar ValiWeb, det kan hända att behörighetsprövning inom ditt område snart kan erbjudas. 

Om du upptäcker något fel i ValiWeb önskar vi att du kontaktar oss, se "Kontakt".